Terms of Use

Welkom bij Twikie, het Nederlands sociale media netwerk voor en door iedereen!
Door de site te bezoeken en te gebruiken verklaart u zich akkoord met de volgende eenvoudige regels en voorwaarden voor het gebruik. De regels en voorwaarden gelden voor alle bezoekers; gasten en leden.

1 - Begrippen

1.1 - De website: Met de Website of Site wordt in dit document de Twikie.nl website bedoeld in de ruimste zin van het woord.

1.2 - Lid / Leden: Twikie is een sociale netwerk website en biedt geregistreerde gebruikers - hierna te noemen Leden - gratis toegang tot een scala aan sociale media functionaliteiten.

1.3 - Profiel / Account: Na aanmelding, inschrijving en validatie van het opgegeven email adres zal Twikie een leeg profiel aanmaken - hierna te noemen een Account - dat alleen toegankelijk is voor het lid door in te loggen met de opgegeven gebruikersnaam en wachtwoord.

1.4 - Geverifieerde gebruikers / Twikie Stars: Leden die na aanmelding gebruik maken van onze verificatie procedure (zoals hier omschreven) worden geverifieerde gebruikers genoemd, of populair met Twikie Stars aangeduid.

1.5 - De beheerder / moderators: Het dagelijks onderhoud van Twikie wordt verricht door vrijwilligers die de taak van Beheerder of Moderator hebben. Beheerders zijn ervaren IT-ers en sociale media experts met volledige toegang tot alle gegevens op Twikie. Moderators zijn medewerkers met beperkte bevoegdheden die zich enkel bezig houden met het rapporteren van ongeschikte inhoud en het beheren van de inhoud van bepaalde (eigen) Twikie groepen of pagina's.

1.6 - Uitingen: door u geplaatste gegevens zoals teksten, afbeeldingen en andere door u geïnitieerde zaken in de ruimste zin van het woord

2 - Wijzigingen

Twikie behoudt zich het recht voor om de regels en voorwaarden te wijzigen. Controleer daarom, indien u van onze website en diensten gebruikt maakt, regelmatig deze regels en voorwaarden. Tevens worden aanpassingen medegedeeld op de Twikie Nieuws pagina.

3 - Registratie en opslag van persoonsgegevens en (tracking-) "cookies"

3.1 Registratie en opslag van persoonsgegevens
Twikie vindt privacy en bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Persoonlijke gegevens van leden worden opgeslagen in onze database en worden niet aan derden ter beschikking gesteld.
Twikie vraagt slechts summiere persoonlijke gegevens, zoals uw volledige naam en uw email adres. Andere persoonlijke gegevens worden niet gevraagd of zijn niet verplicht om op te geven.

3.2 Browser cookies
De Twikie website slaat via uw browser "cookies" op uw computer op. Dit zijn hele kleine bestandjes met (anonieme) informatie van de webserver, zoals de laatst-bezochte pagina, sessie informatie, et cetera.

3.3 Tracking cookies
Twikie maakt GEEN gebruik van zogenoemde "tracking cookies" die uw gedrag op internet registreren.

3.4 Third-party cookies
Via de Twikie website kunnen cookies van derden via uw browser op uw computer worden opgeslagen. Dit zijn specifiek:
Cookie van Google Analytics: onze pagina "teller" en bezoekersinformatie. Deze cookie bevat o.a. informatie over uw browser en bevat geen persoonlijke gegevens. Niet publiek.
Cookie van Facebook: indien u gekozen hebt voor de functie "Inloggen met Facebook". Deze cookie bevat uw Facebook inlognaam. Niet publiek.
Twikie wisselt GEEN cookies en andere (persoons-) gegevens uit met derden. Twikie participeert NIET in reclame-campagnes zoals Google AdSense en anderen waarbij uw gegevens en gedrag op Twikie via "tracking-cookies" worden gebruikt op andere websites.
*Ontvangen cookies kunt u via browser inzien door in uw browser-balk op ons "groene slotje" te klikken.

4 - Data bescherming

Wij passen meerdere moderne technieken toe om aanvallen van hackers en andere kwaadwillenden het hoofd te kunnen bieden. Tevens verlopen alle verbindingen tussen uw browser en Twikie via een beveiligde HTTPS verbinding, net zoals u gewend bent van o.a. uw internet bankieren. Hier kunnen alleen geen rechten aan worden ontleend. Door het gebruik van Twikie gaat u akkoord met het gegeven, dat het gebruik van online diensten nimmer als 100% veilig beschouwd kan worden en dat Twikie niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de verspreiding van uw persoonlijke gegevens door onder meer inbraak of iedere andere reden van onbedoelde verspreiding in de ruimste zin van het woord.

5 - Inhoud content en onderwerp van uw sociale uitingen

5 - 1 - Twikie is niet bedoeld voor commerciële of bedrijfsmatige toepassingen. Reclame maken voor bedrijven en merken is toegestaan, mits dit niet leidt tot klachten van andere leden of op andere wijze in strijd is met de regels en voorwaarden in dit document.

5.2 - Het is niet toegestaan om leden rechtstreeks te benaderen met reclameboodschappen, op welke wijze dan ook, in de ruimste zin van het woord. Hieronder is dus ook begrepen het plaatsen van reclameboodschappen of uitnodigingen voor commerciële pagina's of groepen op de profielen van leden, of door het verzenden van dergelijke boodschappen via privé berichten.

5.3 - Het plaatsen van erotisch-getinte content op de eigen profielpagina is toegestaan mits de privacy van het profiel en de inhoud (de berichten en de afbeeldingen) ingesteld zijn op "Alleen volgers" (besloten profiel) of "Allen ik" (semi-besloten profiel).

5.4 - Het plaatsen van erotische beelden op Pagina's is niet toegestaan, omdat deze openbaar zijn. Hetzelfde geldt voor Groepen.

5.5 - Het instellen van een erotische afbeelding voor uw profiel cover, achtergrond of profielfoto is niet toegestaan omdat deze openbaar zijn.

5.6 - Het plaatsen van racistische of politiek-incorrecte content is verboden, als ook iedere content die in welke hoedanigheid dan ook in strijd is met de Nederlandse wetgeving. Racistische, nationalistische of anders hatelijke uitlatingen onder het mom van "satire" worden niet getolereerd.

5.7 - Twikie is een Nederlandse website. De voertaal is Nederlands. De website biedt de mogelijkheid om menu's en andere pagina-elementen in enkele andere talen te vertalen, maar aan deze "user-interface taalkeuze" kunnen geen rechten worden ontleend.
5.7a - Van helpdesk-medewerkers, beheerders en moderatoren mag worden verwacht berichten in de Nederlandse, Duitse en Engelse taal begrijpend te kunnen lezen. Niet-Nederlandse berichten zullen daarentegen indien nodig alleen in het Engels worden beantwoord.
5.7b - Beheerders en moderatoren kunnen bij uitingen in een andere taal dan Nederlands, Engels of Duits, een Nederlandse of Engelse vertaling van de uiting eisen indien het vermoeden bestaat dat de uiting in strijd is met de regels en voorwaarden in dit document, of bij ontvangen meldingen (klachten).

5.8 - Alle leden kunnen inhoud op Twikie ongepaste inhoud rapporteren. Onder elke bericht is een knop "Meld" zichtbaar. Hiermee wordt een bericht naar de beheerder verzonden om zodoende de ongepaste inhoud aan de beheerder kenbaar te maken. Meldingen zullen aan de hand van deze regels en voorwaarden worden beoordeeld. Aan het rapporteren van ongepaste inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

5.9 - Het is niet toegestaan om ontvangen persoonlijke berichten of andere niet-openbare berichten te delen zonder toestemming van de afzender. Het is uit privacy overwegingen niet toegestaan om ontvangen persoonlijke berichten van andere leden, berichten uit niet-openbare groepen of berichten die door de verzender met een andere privacy-instelling dan "Openbaar" zijn gekenmerkt op Twikie te verspreiden.

5.10 - Het regelmatig plaatsen van oproepen voor andere sociale netwerken kan worden aangemerkt als ongewenste reclame en als zodanig worden behandeld.

5.11 - De beheerder heeft het recht voor om - zonder aankondiging of discussie - aanstootgevend materiaal te verwijderen. Dit is van toepassing op alle mogelijke uitingen, zoals o.a. ook video's, links en gedeelde berichten van anderen.

5.12 - De beheerder heeft het recht voor om - zonder aankondiging of discussie - de privacy instellingen van berichten, profielen en groepen te wijzigen naar resp. Vrienden of Besloten indien de inhoud in strijd is met de regels en voorwaarden beschreven in dit document.

6 - Verwijderen van berichten

De beheerder houdt zich het recht voor om zonder waarschuwing, aankondiging of discussie berichten te verwijderen indien deze in strijd zijn met deze regels en voorwaarden.

7 - Opschorten of verwijderen van uw account

De beheerder houdt zich het recht voor om zonder aankondiging of discussie uw account op te schorten of te verwijderen indien deze regels en voorwaarden niet nageleefd worden. Wij hanteren een "driemaal is scheepsrecht" regel, waarbij bij herhaalde overtreding bij de derde waarschuwing accounts definitief worden verwijderd.

8 - Beëindigen van het lidmaatschap en sluiten van het account

8.1 - Als het lid op eigen initiatief zijn lidmaatschap van Twikie wil beëindigen, dient het verwijderen van het account door het lid zelf te gebeuren, door via de "Bewerken" functie het account te verwijderen. Alleen voor geverifieerde gebruikers kan de beheerder op verzoek van het lid het account verwijderen.

8.2 - Bij het opzeggen van een account wordt het profiel en alle gegevens, posts, afbeeldingen, groepen en pagina's die door dit lid zijn geplaatst of aangemaakt verborgen en onzichtbaar gemaakt voor alle leden en bezoekers.

8.3 - Accounts kunnen na opheffing door het lid, binnen veertien dagen op het verzoek van het lid weer worden hersteld. Er gaan hierbij geen gegevens verloren.

8.4 - Accounts die door de beheerder zijn opgeschort of verwijderd kunnen door de beheerder worden hersteld op verzoek van het lid of op initiatief van de beheerder, indien aan de regels en voorwaarden is voldaan.

8.5 - Opgeheven of opgeschorte accounts worden na 14 dagen fysiek en definitief verwijderd van onze server, inclusief alle gegevens, afbeeldingen en eventueel aangemaakte groepen en pagina's. Wij bieden geen backup of download service voor geplaatste gegevens.

9 - Registratie en gebruik van gebruikersnaam, schermnaam en profielfoto

9.1 - Bij registratie dient een gebruikersnaam gekozen te worden. Deze naam is uniek en mag in de Twikie database niet al bestaan. De naam kan vrij gekozen worden en mag niet in strijd zijn met deze regels en voorwaarden. De gebruikersnaam is na registratie niet meer aanpasbaar.

9.2 - Na registratie kan via de profielinstellingen een schermnaam gekozen worden. Deze is bij aanvang gelijk aan de gebruikersnaam. De keuze van schermnaam is vrij en niet uniek. De schermnaam kan vrij gekozen worden en mag niet in strijd zijn met deze regels en voorwaarden. De schermnaam is voortdurend vrij aanpasbaar.

9.3 - Na registratie kan via de profielinstellingen een profielfoto geupload en ingesteld worden. De schermnaam kan vrij gekozen worden en mag niet in strijd zijn met deze regels en voorwaarden. De profielfoto is voortdurend vrij aanpasbaar.

9.4 - Aan gebruikers-/schermnamen en profielfoto kunnen geen rechten of exclusiviteit worden ontleend. Schermnamen zijn niet uniek en derhalve kunnen en mogen meerdere leden dezelfde schermnaam hanteren.

9.5 - Gereserveerde gebruikers- en schermnamen. De volgende gebruikers- en schermnamen mogen niet worden gebruikt:
Namen of profielfoto waar het woord Twikie in voor komt ongeacht de exacte schrijfwijze, punctuatie of spatiëring. Iedere mogelijke verwarring met Twikie in de ruimste zin van het woord dient vermeden te worden.
Namen of profielfoto waar het woord Beheerder in voor komt ongeacht de exacte schrijfwijze, punctuatie of spatiëring. Iedere mogelijke verwarring met de Twikie beheerder in de ruimste zin van het woord dient vermeden te worden.
Namen of profielfoto die specifiek moedwillig en met kwade intenties worden gekozen om zich voor te doen als bestaande leden of persoonlijkheden. Met kwade intenties wordt iedere voorgenomen handeling die in strijd is met de Nederlandse wet bedoeld. Waaronder, maar niet uitsluitend, oplichting en identiteitsfraude.

9.6 - De beheerder houdt zich het recht voor om profielen aan te passen of te verwijderen waarvan de gebruikers-, schermnaam of profielfoto met opzet aanstootgevend is.

9.7 - Reclames of aanvragen voor exclusiviteit worden niet gehonoreerd.

10 - Gedragscode en gebruik

Op Twikie gelden de gebruikelijke online fatsoensregels. Indien er klachten gemeld worden over uw gedrag zal - telkens na beoordeling - volgens het bovenstaande "drie maal is scheepsrecht" principe worden gehandeld.
Door het gebruik van Twikie gaat u akkoord met de volgende stellingen.

a - Ik zal niets doen om de goede naam en reputatie van Twikie te schaden of op welke manier dan ook door mijn gedrag of uitlatingen in een kwaad daglicht te stellen

b - Ik zal mijzelf onthouden van stalking, belediging, bedreiging, hatelijke uitlatingen, obsceniteiten, het vrijgeven van persoonlijke informatie van anderen en het verspreiden van of oproepen tot gewelddadigheden.

c - Ik zal mijzelf onthouden van het plaatsen van kwetsende berichten en naamgevingen, onderwerpen en inhoud van groepen en pagina's in de breedste zin van het woord.

d - Ik zal me houden aan de regels van de Nederlandse wet.

e - Ik geen misbruik of inbreuk maken van/op de rechten en persoonlijke informatie van anderen, in de breedste zin van het woord.

f - Ik zal zonder schriftelijke toestemming van de rechtmatige eigenaar geen content van anderen delen buiten het Twikie netwerk. Dit geldt ook voor berichten, reacties, teksten, beeldmateriaal, logo's, video's en andere afbeeldingen van Twikie en de Twikie leden.

g - Ik zal Twikie niet gebruiken voor het verzamelen van persoonlijke informatie ("harvesting").

h - Ik zal geen SPAM of andere ongewenste boodschappen verspreiden.

i - Ik zal geen ontvangen privé berichten of andere berichten die niet als Openbaar aangemerkt zijn delen op mijn tijdlijn.

11 - Sociaal gedrag

Twikie is een sociaal netwerk. Een basis functionaliteit van een sociaal netwerk is het "Volgen" van de berichtenstroom van andere gebruikers van het netwerk. Gebruikers van Twikie bepalen zelf, door de privacy-instellingen "Profiel Zichtbaarheid" en "Algemene Zichtbaarheid" plus de privacy-instelling per bericht, welke informatie aan andere Leden, Volgers en Vrienden wordt weergegeven.
Van de Twikie leden wordt een sociale houding tegenover andere leden verwacht die een positieve bijdrage vormt voor het sociale netwerk Twikie. Hieraan worden de volgende minimale eisen gesteld.

11.1 - U heeft als lid geen bezwaar tegen het "Volgen", c.q. gevolgd worden, door andere Twikie leden.
11.2 - Vrienden en Volgers komen en gaan. Volgen of Vrienden zijn is geheel vrijblijvend en hieraan kunnen door de leden geen rechten worden ontleend.
11.3 - Het is niet toegestaan om mensen te verplichten - in de ruimste zin van het woord - om leden te Volgen of met hen Vrienden te worden.

12 - Rechten en aansprakelijkheid

12.1 - Twikie claimt geen rechten van derden m.b.t. geplaatste uitingen of materialen.

12.2 - Twikie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor geplaatste content in de ruimste zin van het woord.

12.2 - Het lid draagt de volle verantwoording voor geplaatst (beeld-) materiaal en andere content.

12.3 - Rechten zoals beeldrecht en copyrights blijven eigendom van de rechtmatige eigenaar.

12.4 - Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de rechtmatige eigenaar (beeld-) materiaal en andere content te plaatsen waarvan u niet de rechtmatige eigenaar bent. Overtredingen dienen te worden gemeld voor onderzoek volgens punt 5.8.

12.5 - Uw uitingen en (beeld-) materiaal kunnen door leden binnen het Twikie netwerk worden "gedeeld". U verleent aan Twikie en haar gebruikers toestemming om uw uitingen en (beeld-) materiaal binnen het Twikie netwerk te delen, met inachtname van punt 12.6

12.6 - Indien uw uitingen en (beeld-) materiaal niet gedeeld mogen worden door anderen, dient u deze uitingen niet te plaatsen in openbare Groepen of op Pagina's en dan enkel met de privacy instellingen "Vrienden". Verder dient u duidelijk in uw uiting aan te geven - door het plaatsen van een boodschap of watermerk op het beeldmateriaal, of in de vorm van een duidelijke tekst-boodschap in uw uiting - dat u verdere verspreiding en delen niet toestaat. U kunt daarbij refereren aan dit punt in de Regels en Voorwaarden.

12.7 - Het lid is zelf verantwoordelijk voor lokale backup van geplaatste gegevens.

12.8 - Twikie is niet aansprakelijk voor het verlies van data in de ruimste zin van het woord. Wij hebben diverse geavanceerde backup systemen in gebruik om de risico's van dataverlies tot een minimum te beperken, maar hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

13 - Gebruik door minderjarigen

Twikie is een website die bij voorkeur, maar niet in het bijzonder, bedoeld is voor het gebruik door volwassenen. De inhoud kan mogelijk aanstootgevend zijn voor minderjarigen en daarom adviseren wij bij het gebruik van Twikie door minderjarigen te allen tijde door een volwassene te laten begeleiden.

14 - Zero-tolerance beleid t.b.v. de bescherming van minderjarigen.

14.1 - Twikie hanteert een zero-tolerance beleid t.a.v. pesten, stalking en bedreiging van minderjarigen. Twikie zal naar capaciteit en beste kunnen actief modereren en handhaven. Dit houdt ondermeer in dat leden die zich schuldig maken aan pesten, stalking, bedreiging of iedere andere wijze van onfatsoenlijk gedrag t.a.v. minderjarigen direct op non-actief worden gesteld, waarna een onderzoek zal worden ingesteld.

14.2 - Het op welke manier dan ook onrechtmatig of onzedelijk benaderen van minderjarigen in de breedste zin van het woord wordt aangemerkt als een onrechtmatigheid.

14.3 - Het zonder toestemming verspreiden van afbeeldingen die geplaatst zijn door minderjarige Twikie leden buiten het Twikie netwerk wordt aangemerkt als een onrechtmatigheid.

14.4 - Bij vastgestelde onrechtmatigheden zal altijd aangifte worden gedaan bij justitie.

14.5 - Bovenstaande bepalingen gelden voor alle Twikie leden, minder- en meerderjarigen.

15 - Vragen en reclames.

Bij vragen over deze voorwaarden kunt u gebruik maken van ons contact formulier op of mailen naar info@Twikie.nl

16 - Akkoordverklaring.

Door het gebruik van Twikie gaat u akkoord met alle gestelde regels en voorwaarden in dit document.
Indien u niet akkoord bent met alle gestelde regels en voorwaarden in dit document - vragen we u om onmiddellijk het gebruik van de Twikie.nl website te staken.

Niets uit deze algemene voorwaarden mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook.